อาคารAมี 4 ชั้น จำนวน 33 ห้อง (ไม่มีลิฟท์) ตกแต่งแบบคลาสสิคเช่าเดือนละ 2,700 บาท ย้อนดูห้องพัก

อาคารBมี5 ชั้น จำนวน 40ห้อง (มีลิฟท์) ตกแต่งแบบโมเดิร์นทันสมัยเช่าเดือนละ 2,900 บาท